حل كتاب الطالب mega goal 4 انجليزي ثاني ثانوي 1443

شارك الحل مع اصدقائك

حل كتاب الطالب mega goal 4 انجليزي ثاني ثانوي 1443

حل كتاب الطالب mega goal 4 انجليزي ثاني ثانوي 1443

مقتطفات من  حل كتاب الطالب

The objectives of the lesson:

At the end of this session, the students will be able to:

Put the adjectives in the right order

Use” too-enough ” with adjectives correctly. Identify the pattern of adjectives in an opinion. Write a correct infinitive phrase.